Kısa Özgeçmiş

     Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktoru. Ailesinin tümü İstanbul Üsküdarlı. İlk-orta ve Lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. Halide Edip Adıvar Lisesi-Üsküdar. Ankara Üniversitesi D ve T.C Fakültesi Slav Dilleri (Rus Dili) bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesi, London Francis School Of English (İngilizce), Moskova Üniversitesi M.V.Lomonosova Enstitüsü (Rusça)  Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Master (MBA), Y.Ü Siyaset Bilimi Yüksek Lisans, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birligi  Hukuku Doktora. ( Bitirme Tezi: Enerji Yatırım Anlaşmaları, Uyuşmazlıkları ve Tahkim Süreci

İyi derecede İngilizce, Rusça,Ukraynaca, Belarusça ve Polca

Uluslararası Dış Ticaret, Sanayi, Tarım, Gıda, Enerji ve Havacılık Teknolojileri alanında çalıştı.

21. Dönem Genel Seçimlerinde DSP’den İstanbul Milletvekili seçildi. Uluslararası Parlamenterler Birliği üyesi, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinde bulundu. Avrupa Parlamento’sunun özel davetlisi olarak Brüksel ve Strazburg’a  davet edildi. (European Visiting Program)  Dönemin Başbakanı M. Bülent Ecevit’e aşağıdaki siyasi, dış ticaret,yenilenebilir enerji ve teknoloji konularında raporlar ve çalışmalar hazırladı:

Raporlama ve Çalışma alanları: Teknik ve Siyasi Konularda:

Yerli Silah Sanayi, Savunma ve Havacılık Teknolojisi, Yat ve Gemi Üretim Sanayi, Tekstil ve Emek yoğun Ürünlerinde İhracatından rekabet ve verimliliğin artırılması, Bölgesel Kalkınma Projeleri (Özellikle Düzce ve Van deprem bölgesi), AB Gümrük Birliği Etkileri,  Yenilenebilir Enerji Kaynakları :

(Açıklamalı Video www.youtube.com/watch)

Rüzgâr ( Türkiye’de kurulan ilk Büyük Rüzgar Santrali projesini başlatılması- Bozcada RES) , Güneş, Biyogaz, Jeotermal ve Dalga Enerjisi, Türkiye’de Uluslararası Tahkim Kanunu ve Yabancı Yatırımlarının düzenlenmesi, OECD ülkeleri Tüketici Hukuku, Dünya’da Ombudsmanlık (Kamu denetciliği),  Dünya’da Nükleer Santraller Raporu, Nükleer Lobi’nin Türkiye Faaliyetleri, Sokak Çocuklarının rehabilitasyonu Projesi, İstanbul’da Otistik ve Spastik Çocukların Rehabilitasyonu ve Eğitimi Projesi,İstanbul’un Ulaşım ve Çevre sorunları, Büyük şehirlerde Elektromanyetik Kirlenme ve etkileri…Darülaceze Teşkilatı ile ilgili kanun teklifi ( Daha sonraki hükümetler tarafından aynen yasalaşmıştır)ve raporu, Büyük Şehirlerde Hayvan Sorunları….Bir çok çalışma ve makale…

Avrupa Birliği ile Dış Ticaret geliştirilmesi ve AB Misafir Ziyaretçi (2001 Mayıs-Haziran) programı raporu, Internet teknolojisi eğitim ve öğretim imkânları, Türkiye’den beyin göçü ve önlenmesi projesi, Rusya Federasyonu, Kafkasya ve diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ticari ve siyasi gelişmeler, Rusya’nın Kafkasya İliskileri ve Sorunu, ABD ve Almanya’nın Türkiye hedefleri, Uluslararası terör örgütleriyle ilişkiler ve destekler, Şankay Ticaret ve İşbirliği Örgütü, Dünya’da ve Türkiye’de KOBİ’lerin rehabilitasyonu ve rekabeti, İhracatın geliştirilmesi ve rehabilitasyonu, Teknopart projeleri, Yüksek Teknoloji Üniversite işbirliği projeleri ….gibi birçok konuda raporlar ve kitaplar hazırlamıştır. Bu çalışmalar daha sonraki yıllarda faydalanılması için Başbakanlık arşivlerindedir.

Basılı kitapları:
Gelibolu Müfrezesi,Hicaz’dan Gelibolu’ya,(Tarihi Günceye dayanılarak kaleme alınmıştır.) Şeker Savaşı (Tamer Güler’in Yüksek Lisans Çalışması Kaynaklı), Zübeyde Hanım,(Tarihi Araştırma) Alman Derin Devleti, Sosyal Demokrasi ve Türkiye, Türkiye’nin Son 50 Yılı, Sosyal Demokrasi Tarihi,
Basıma Hazırlanan; Enerji Yatırımları, Uyuşmazlıkları ve Tahkim Süreci,  
Stalin’den Putin’e Rusya, Rusya ve Geleceğin Enerji Koridoru, Trans Atlantik Birliği Hedefleri
Diğer basılan bir çok klasik edebiyat eserleri karşılaştırmalı çevirileri…

Tüm Videolar:

YOUTUBE

INSTAGRAM

RUSÇADAN ŞİİR ÇEVİRİLERİ

ENGLISH:

He is Doctor of International Foreign & Europen Union Low. His family are all from old Istanbul. He was born in 1969 years. First-Middle and high school education in İstanbul. Halide Edip Adıvar High School-Üsküdar. Faculty of Ankara University, Language and History,Geography Slavic languages (Russian language) Department, Anadolu University Faculty of business administration, Master of business administration (MBA) from Yeditepe University thesis subject “Marketing on the Internet”, London Francis Kıng School of English, Moskow Universty M.V. Lomonosov Ins. (Russıan Lang), Universty of Istanbul Trade, International Foreign and European Union Low Phd porogram ( Thesis : Int. Energy Investmens, Disputes and Arbitration )

He was interested in education Universty of Ankara (Lang Faculty of Arab Philology, history and geography in Arabic Syntax and translation lessons, Polish and Czech Grammar and translation, Urdu language and history, Ottoman history, Ottoman History, Linguistics, economics, studied ) made from Russian Translation. He have been interested in foreign trade, import and export international markets, Barter (Barter trade) who in Moscow and London made a very international company executive as many years.

In 1999 was elected Deputy of İstanbul from the DSP (Democratic Left Party) .The International Parliamentarians Union Member, Member of the Parliament Foreign Affairs Committee. At the invitation of the European Parliament in Brussels and Strasbourg called to specific. (European Visiting Programme)Important politicians and bureaucrats with mid-term studies. Prime Minister Bulent Ecevit the following political and commercial matters prepared reports and studies:

The domestic arms industry, defense and Aerospace Technology, yacht and ship Manufacturing industry, Textile Products Export competition and increasing productivity, Clustering Based regional development projects (Especially Düzce and earthquake zone), renewable energy sources (Wind, solar, biogas, Annotated Videos:  geothermal and wave energy-arranging Workshop.

https://www.youtube.com/user/gpsalarm/videos?view_as=subscriber&shelf_id=0&view=0&sort=dd

https://www.youtube.com/watch?v=_SGLLbkHHJM

Transleting From Russian Language To Turkish poems

The Nuclear Lobby Report in nuclear plants, the world Turkey Activity, street children rehabilitation project, rehabilitation of Children with cerebral palsy and Autism in İstanbul and İstanbul’s Transportation issues education project, the Hospice Organization-related law proposal and the report. The development of foreign trade with the European Union and the EU Guests visitor (May-June 2001) program report, Internet technology, education and training opportunities, and preventing the brain drain from the Turkey project, Russia Federation, the Caucasus and other ex-Soviet Republics with the commercial and political developments, Russia’s Chechnya Issue, Some Western Countries`s relations with the terrorist organizations targeting to Turkey and supplements, rehabilitation of SMEs and competition.

As the political and historical Studies of printed books Gallipoli and the ANZACs-Gallipoli from the Hejaz, Sugar War Battalions, Traumatology, German Deep State, Social Democracy and Turkey, Turkey’s History of the last 50 Years, Social Democracy, Russia and Energy Corridor of the Future. Prepared For Publication; From Stalin to Putin Russia, many Other works of comparative literature published translations of classical and. ..